İTÜ Ekonomi Bölümü Hakkında

İstanbul’un merkezinde, Maçka’da, eğitim vermekte olan Ekonomi Bölümü, teori ve pratiği birleştirebilen, küresel rekabete hazır lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Ekonomi Bölümü, İTÜ’nün 240 yıllık endüstri ve teknik uzmanlığının mikro ve makro ekonomik politikaların yapılandırılmasına aktarımında önemli bir rol oynar. Bu amaca ulaşmak için Bölümümüz, İTÜ’nün temel bilim ve mühendislik bölümleriyle birlikte düzenlediği ortak çalıştaylar, seminerler ve projelerle, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde çok-disiplinli bir yaklaşım izlemektedir. Bölüm öğretim üyelerinin uzmanlık alanları da buna paralellik göstermekte ve Eğitim Ekonomisi, Endüstri Organizasyonu, Enerji Ekonomisi, Sağlık Ekonomisi, Uluslararası Ticaret ve Kalkınma Ekonomisi gibi konuları içermektedir. 

Bölümümüz öğretim üyeleri hem yoğun araştırma faaliyetlerini yürütmekte, hem de özel ve kamu sektörü kurumlarına danışmanlık yapmakta; böylelikle öğrencilere bir yandan sağlam bir teorik altyapı verirken, öte yandan da pratik deneyimlerini aktarmaktadır. Başarılı öğrenciler, bölüm araştırmalarına ve danışmanlık çalışmalarına entegre edilerek, öğretim üyelerinin danışmanlığında endüstriyel deneyim kazandırılmaktadır. Bu nedenle mezunlarımız, hem işe yerleşme de, hem de seçtikleri uzmanlık alanlarındaki kariyerlerinde oldukça avantajlı bir konuma sahip olacaklardır.