Bilimsel Araştırma ve Faaliyetler (Son 5 yıl içerisinde)

Sempozyumlar:
 
  - Sağlık Sistemlerinde Ergonomi Sempozyumu, İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, İTÜ Maçka Yerleşkesi, İstanbul, 5-6 Mayıs 2008.
  - II. RFID Uygulamaları Sempozyumu, İTÜ Maslak Yerleşkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İstanbul, 12 Kasım 2008.

Ulusal/Uluslararası Konferanslar:

  - US-Turkey Workshop o Rapid Technologies 24-25 Aralık 2009
  - III. RFID Uygulamaları Sempozyumu 10 Haziran 2010
  - ITU-TUB Joint Conference 10-12 Ekim 2010
  - 1st Annual RFID Eurasia Conference & Exhibitions, İstanbul, Türkiye (5-7 Eylül, 2007)
  - 11. Ulusal Ergonomi Kongresi, İstanbul, 26 - 28 Aralık 2005
  - 35th International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE 2005), İstanbul, Türkiye, (19-22 Haziran, 2005)
  - 10th World Conference on Transport Research (WCTR 2004)


Uluslararası ve Endüstriyel Projeler:

  - MRIAD, Yenilik Geliştirme Projesi (Avrupa Altıncı Çerçeve Programı Destekli) Sheffild’s University, City Academics, World University
    of Economics ve Istanbul Ticaret Üniversitesi ile ortak.
  - Asil Çelik İş Değerlendirme ve Ücretlendirme Projesi (2006)
  - NTV İnsan Kaynakları Projesi (2006)
  - Türkiye Jokey Kulübü İnsan Kaynakları Projesi (2008)
  - Ergonomik Yatak Tasarımı Projesi (2005)
  - Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Ana Planı Stratejisi kapsamında, Türkiye'nin Sosyo Ekonomik Durum Analizi, Türkiye'nin Lojistik   -
    Bakımından Analizi (2003-2004) 
  - MIDS ‘de Ortaya Çıkan Sorunlarda Yeni Örnek İş Tanımlarında Revizyonu, Türkiye Metal İşverenleri Sendikası