Yüksek Lisans Programları

Yüksek Lisans Programları:
Endüstri Mühendisliği; insan, makine, malzeme gibi elemanlardan oluşan sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları çözen bir bilim dalıdır. Temel amacı organizasyonların performansını artırmaktır. Lisansüstü programlarında bu alanlarda ileri araştırmalar yapılmaktadır.


Sunulan Yüksek Lisans Programları:
  - Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
  - Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
  - Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
 

Tezli Yüksek Lisans Programlarının Genel Yapısı:
Yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. 

Yüksek Lisans Programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları dört yarıyıl süreli öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsamaktadır. 

Öğretim Türkçe-İngilizce dillerinde yürütülür. Mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorunludur. Bu program toplam sekiz adet dersten az olmamak kaydıyla en az 24 kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.


Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı:
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansı, öğrencinin üretim, lojistik, ergonomi, yöneylem araştırması ve karar verme gibi Endüstri Mühendisliği alanlarında bilgi ve becerisini genişletmeyi amaçlar.

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları imalat, üretim planlama, lojistik ve tedarik zinciri, kalite sistemleri ve kalite güvence gibi bölümlerde çalışmaktadırlar. Bölümün mezunları imalat ve üretimde başlayan ve hizmet sektörüne uzanan iş deneyimlerini yaygın olarak üst düzey yöneticiliğe taşımışlardır. 

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programına başvuru koşulları için www.fbe.itu.edu.tr web sayfasını ziyaret ediniz.

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu:
Prof.Dr. M. Bülent DURMUŞOĞLU (Koordinatör)
Prof.Dr. Cengiz KAHRAMAN
Yrd.Doç.Dr. Cafer Erhan BOZDAĞ

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Ders Planı


Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı:
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisansı, organizasyonları yönetme bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlar. Organizasyonlarda yönetim, kalite yönetimi ve teknoloji yönetimi sistemlerinin tasarımında mühendislik bilgisinin kullanılması ve sistematik bakış açısı ve anlayışın uygulanması üzerine odaklanır.

Bu program mezunları her tip endüstride ve organizasyonda yönetici olarak çalışmaktadır. Özellikle insan kaynakları, stratejik planlama, metot ve organizasyon gibi yönetim sistemleri ile ilgili bölümlerde, kalite yönetimi sistemleri ve teknoloji yönetimi alanlarında iş deneyimleri bulunmaktadır. 

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programına başvuru koşulları için www.fbe.itu.edu.tr web sayfasını ziyaret ediniz.
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu:
Prof.Dr. Seçkin POLAT (Koordinatör)
Prof.Dr. Haluk ERKUT
Yrd.Doç.Dr. Umut ASAN

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı Ders Planı


Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim):
Tezsiz Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Mühendislik Yönetimi tanımını esas alır. Mühendislik Yönetimi, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetlerin yönetimidir. Mühendislik Yönetimi mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendislere yöneliktir. Mühendislik Yönetimi verimlilik, kaliteyi ve global anlamda rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak, yeni iş alanları oluşturmak içindir. Mühendislik Yönetimi Endüstri Mühendisliği ve Sosyal Bilimler arasında yer alan bir disiplindir.
İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, tam zamanlı ve deneyimli öğretim kadrosu ile derslerinin %50’si İngilizce ve %50’si Türkçe olan, gelişmiş bilgisayar donanımı ve geniş kütüphane olanakları ile, iş dünyasının nabzının attığı kent merkezinde yer alan tarihi Maçka Yerleşkesinde İTÜ Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programını 2000-2001 eğitim yılından beri yürütmektedir. Mühendislik Yönetimi Programını Türkiye'de ilk defa İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü başlatmıştır.

Program hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonlarında yürütülmektedir. Dersler hafta içi 4 gün saat 19:00 – 22:40 arasında yapılmaktadır. Program, toplam 36 kredilik 12 adet dersten ve kredisiz bir dönem projesinden oluşmaktadır ve birbirini izleyen 3 dönem içinde tamamlanmaktadır. Her bir dönem 11 haftadır ve dönemlerin son haftası dönem sonu sınavlarına ayrılmıştır. Öğrenciler her dönem 4'er dersten ve dönem projesinden sorumlu olacaklardır.

Her öğrenci programın tanımlanan amaç ve kapsamına uygun olan ve danışmanının uygun göreceği bir konuda Mühendislik Yönetimi Projesi yapacaktır. Mühendislik Yönetimi Projesi değerlendirilmesi çalışmayı yöneten danışman öğretim üyesi ile, programda ders verenler arasından seçilecek diğer iki öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız şeklinde yapılacak olup, kredisi yoktur. Başarısız olunması durumunda en fazla 1 dönemlik ek süre tanınır.

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu:
Prof.Dr. Fethi ÇALIŞIR (Koordinatör)
Doç.Dr. Y.İlker TOPÇU
Y.Doç.Dr. Murat BASKAK

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Planı