Doktora Programları

İktisat Doktora Programı (Ph.D. Derecesi):

Ekonomi doktora programı dünya çapında ve global rekabete açık akademisyenler ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mikroekonomi, makroekonomi gibi ileri temel teori dersleri alan dersleri ileri alan dersleriyle tamamlanmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri başarılı doktora öğrencilerini araştırma ve danışmanlık projelerine dahil etmektedirler. Program dili İngilizce'dir.

Başvuru Koşulları:

  • İstanbul Teknik Üniversitesi Senato Kararlarına Uymak (Lütfen: http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_esaslar.html adresini ziyaret edin.)
  • ALES eşit ağırlıklı skoru minimum 80 olan veya GRE sayısal skoru en az 700 (Yeni skalaya göre 155) from GRE olan veya GMAT’den en az 600 alan öğrenciler başvurabilir.
  • Yüksek lisans mezunları için genel not ortalaması en az 3.00 (4 üzerinden) veya 76.6 (100 üzerinden
  • Lisans mezunları için genel not ortalaması en az 3.50 (4 üzerinden) veya 88 (100 üzerinden)
  • 2 referans mektubu
  • Doktora yapma amacını açıklayan kısa bir yazı

Diğer gerekli bilgiler için bakınız: http://www.sis.itu.edu.tr/tr/lisansustu/

İlk Dönem:

IKE 601E Advanced Microeconomics
IKE 603E Advanced Research Methods
Elective
Elective

İkinci Dönem:

IKE 602E Advanced Macroeconomics
IKE 604E Advanced Econometrics
Elective
Elective

Seçmeli Dersler:

IKE 508E Game Theory
IKE 517E Time Series Econometrics
IKE 520E Development Economics
IKE 596 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
IKE 511E Health Economics
IKE 513E Industrial Economics
IKE 508E Game Theory
IKE 514E Panel Data&Cross Secti.Models
IKE 519E Environmental Economics
IKE 596 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer

 

NOT: İktisat (Yüzde 30 İngilizce) Doktora programına bundan sonra öğrenci alınmayacaktır. Mevcut kayıtlı öğrencilerimiz, yeni programda açılan dersleri almak suretiyle öğretimlerine devam edeceklerdir. Bu programdaki öğrenciler doktora tezlerini Türkçe veya İngilizce yazabilir. 


Program Yapısı
Doktora adayının toplam 24 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunlardan dört tanesi zorunlu ders olup 600 kodlu derslerdir. Kalan dört tanesi ise seçmeli ders havuzundan (500 kodlu) seçilecektir. Bunların dışında adayın kredisiz seminer derslerine katılımı mecburidir. Yeterlilik sınavını geçen aday, doktora tezi yazmaya hak kazanacaktır. Yeterlilik sınavına girebilmek için 24 kredinin tamamlanmış olması ve ortalamanın 3.00 ve üzeri olması gereklidir.

Yürütme Kurulu

  • Prof. Dr. Sencer Ecer (ecer@itu.edu.tr)
  • Prof. Dr. Bülent Güloğlu (guloglub@itu.edu.tr)
  • Yard. Doç. Dr. Resul Aydemir (resulaydemir@itu.edu.tr)