Scientific Research and Activities

Symposiums:
 

- Sağlık Sistemlerinde Ergonomi Sempozyumu, İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, İTÜ Maçka Yerleşkesi, İstanbul, 5-6 Mayıs 2008
(Ergonomics Symposium in Healthcare Systems, ITU Industrial Engineering Department, Macka Campus, Istanbul, 5-7 May 2008).
- II. RFID Uygulamaları Sempozyumu, İTÜ Maslak Yerleşkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İstanbul, 12 Kasım 2008
(2nd RFID Applications Symposium, Maslak Campus, Süleyman Demirel Cultural Center, Istanbul, 12 November 2008).

National/International Conferences:
 

- US-Turkey Workshop o Rapid Technologies 24-25 Aralık 2009
- III. RFID Uygulamaları Sempozyumu 10 Haziran 2010
- ITU-TUB Joint Conference 10-12 Ekim 2010
- 1st Annual RFID Eurasia Conference & Exhibitions, Istanbul, Turkey (5-7 September, 2007)
- 11. Ulusal Ergonomi Kongresi, İstanbul, 26 - 28 Aralık 2005 (11th National Ergonomics Congress, İstanbul, 26-28 December 2005)
- 35th International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE 2005), Istanbul, Turkey, (19-22 June, 2005)
- 10th World Conference on Transport Research (WCTR 2004)

International and Industrial Projects:
 

- MRIAD, Yenilik Geliştirme Projesi (MRIAD, Innovation Development Project, funded by the European Union's Sixth Framework
Programme, cooperation with Sheffield’s University, City Academics, World University of Economics and Istanbul Commerce
University)
- Asil Çelik İş Değerlendirme ve Ücretlendirme Projesi, 2006 (Asil Çelik Job Evaluation and Wage System Project)
- TV İnsan Kaynakları Projesi (2006) (NTV Human Resources Project)
- Türkiye Jokey Kulübü İnsan Kaynakları Projesi (2008) (Turkey Jockey Club Human Resources Project)
- Ergonomik Yatak Tasarımı Projesi (2005) (Ergonomic Bed Design Project)
- Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Ana Planı Stratejisi kapsamında, Türkiye'nin Sosyo Ekonomik Durum Analizi, Türkiye'nin Lojistik
bakımından Analizi (2003-2004) (Analysis of Socio-Economic Status of Turkey, Analysis of Turkey in terms of Logistics)
- MIDS’de Ortaya Çıkan Sorunlarda Yeni Örnek İş Tanımlarında Revizyonu, Türkiye Metal İşverenleri Sendikası
(Job Evaluation System and Job Description Revisions for MESS)