İşletme Fakültesi Kütüphanesi

kutuphaneResim01İTÜ İşletme Fakültesi Kütüphanesi 21.212 kitap, 1185 yüksek lisans ve doktora tezi, 76 dergi aboneliği ve işletme ve ekonomi alanında 15 elektronik veri tabanı ile haftada altı gün 8.30-21.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kütüphanemiz akademik yıl boyunca hafta sonları, sadece Pazar günü 11.00-18.00 saatleri arasında kullanıcılarına hizmet vermektedir. Fakültemiz bünyesinde, kütüphanemize bağlı 190 adetlik görsel ve işitsel materyalden oluşan koleksiyona sahip bir de görsel işitsel merkez bulunmaktadır. 

Genel Kurallar
İTÜ öğretim elemanları, öğrencileri, idari ve emekli personeli İTÜ kütüphanelerinden üye olmaksızın yaralanabilirler. Ancak, Ödünç verme hizmeti, kütüphaneler arası ödünç yayın/ belge sağlama hizmeti, yerleşke dışı erişim hizmeti, yayın sipariş etme hizmetlerinden yaralanabilmesi için üye olunması gerekmektedir. (Üye olan İTÜ emekli personeli sadece ödünç verme hizmetinden yararlanabilir.)