Bilgisayar Laboratuvarları

Mevcut durumda her birinde 37 tane bilgisayar bulunan genel amaçlı iki, 20 bilgisayar bulunan yazılım geliştirme ve 23 bilgisayar bulunan genel amaçlı ve uzaktan eğitim amaçlı bilgisayar laboratuarı vardır.