Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Laboratuvarı

Ergonomi Laboratuarı ile aynı mekanı paylaşmakta olan bu laboratuarda bulunan makinalar şunlardır: 
 
  - CNC Tezgahı, EMCO Compact 5 CNC ve PHILIPS Monitor

Ayrıca aşağıdaki araçlar bulunmaktadır: 
 
  - Konvansiyonel Torna
  - Konvansiyonel Freze
  - Konvansiyonel Taşlama
  - Konvansiyonel Planya

Bu laboratuarın amaçları şunlardır: 
 
  - "Takım Tezgahları" ve "Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri" derslerinde öğrencilere uygulama yapma olanağı sağlamak,
  - Söz konusu derslerin anlaşılabilirliğini sağlayarak zevkli hale getirmek,
  - Öğrencilerin üretim konularını sevmelerini sağlamak,
  - Öğretim elemanlarının CIM konularında yapacağı araştırmalarda gerek duyacakları altyapıyı sağlayarak onlara hizmet vermek,
  - Türkiye Endüstrisinde yeteri yaygınlıkta kullanılmayan CIM uygulamaları konularında Endüstride öncülük etmek ve Üniversite-
    Endüstri ilişkilerini geliştirmek.