Mezunlarımız

İşletme Mühendisliği mezunları edindikleri çok disiplinli bakış açısı nedeniyle hızlı tüketim malları endüstrisinden finansal hizmetlere, iletişim teknolojilerinden ilaç endüstrisine, perakendecilikten otomotiv sanayine uzanan birbirinden çok farklı sektörlerde çalışabilmekte, ayrıca kendileri başarılı girişimler yaratabilmektedir. 2009 yılı itibariyle bir kısım mezunlarımız ve çalışma alanları ve pozisyonları aşağıda görülebilir.

Ziya Burnaz - Toyota  Pazarlama ve Planlama Müdürü
Buket Besen - Vestel  Genel Müdür Yardımcısı
Şirzat Subaşı - Arçelik  Pazarlama ve Satış Grup Direktörü
Recep Özkale - Türk Pirelli A.Ş.   Mali İşler Direktörü
Emin Özer - Sermaye Piyasası Kurulu  Üye
Zeynep Bodur Okyay - Kale Grubu İcra Kurulu Başkanı
Tarkan Maner - CA Dünya Başkan Yardımcısı 
Berk Özdemir - Procon GfK   Perakende Araştırmaları Direktörü
Selçuk Kılıç - Method Research Araştırma Şirketi Sahibi 
Murat Polat - East and West  Interactive Firması Sahibi 
Hüseyin Aktuğ - Migros A.Ş. Araştırma ve İş Geliştirme Müdürü
Melike Kalafat - Çanakkale Seramik Pazarlama Müdürü 
Ali Karaman - Metro A.G. Merkezi Müşteri İlişkileri Müdürü 
Bülent Eriş - Yapı Kredi Sigorta Bireysel Emeklilik  Genel Müdür Yrd. 
Tuncay Ersöz - İMKB Baş Müfettişi
Mehmet Yalçın - Bank Pozitif Genel Müdür Yardımcısı (Finans)
Tufan Erginbilgiç - BP İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Chief Operating Officer), Rafineriler & Pazarlama
Mustafa Koçar - LİMAK Holding Genel Müdür Yardımcısı (Finans)

Aşağıda yeni dönem mezunlarımızdan bazılarının görüşleri yer almaktadır.

Mezun Görüşleri

Cihangir Ertaban, 07 İşletme Mühendisliği Mezunu, Denizbank


CihangirErtaban

“İşletmenin mühendisliği” nasıl olur? Bu sorunun cevabını aramak için en az 4 seneniz ve 4 farklı kampüs seçeneğiniz var: Maçka, Maslak, Taşkışla ve Gümüşsuyu kampüslerinin koridorlarında koştururken yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Biz işletme mühendisleri birçok farklı mühendislik dalı ile içli dışlı olarak “generalist” bir bakış açısı edinir ve mühendislik sorularına yönetsel cevaplar bulmayı öğreniriz. Öğrenim süresi boyunca (bazı geceler uykusuz kalarak) 10’larca proje tamamlar ve öğrendiklerimiz ile gerçek dünyada olan biteni simüle ederiz (hatta bazılarımız bu projeleri sürdürüp kendi işini kurabilir). Ders ve projelere paralel, beraber organizasyonlar yapar, mezun olunca da birbirimizi unutmayız. Bir şehir kampüsü de olsa mekanımız, büyük olmasa da bahçemiz, o bahçede top oynamayı, çimlerde kahvaltı yapmayı da iyi biliriz.

Burada eğer gerçekten isterseniz girişimciliği, yaratıcılığı, toplum için katma değer yaratmayı öğrenebilirsiniz. Asıl değerinizi ise mezun olup iş hayatınıza başladığınızda farkedeceksiniz. Süreçlere ve sorunlara farklı açılardan bakabildiğinizi, farklı grupların dilinden anlayabildiğinizi göreceksiniz.

İşletme Mühendisliği farklı ve keyifli bir deneyim. Ne kadar farklı ve ne kadar keyifli olacağı ise size kalmış…


Umut Orhon, 07 İşletme Mühendisliği Mezunu, Siemens

UmutOrhon

Temel Amacı farklı disiplinlerle yoğrulmuş bireyleri anlayabilen, onlarla aynı dili konuşabilen ve dolayısıyla yönetsel becerilerini ve iş yapış şekillerini en uygun şekilde tasarlayabilen, yönetim becerileri yüksek mühendisler yetiştirmek olan İşletme Mühendisliği Programı, ABET süreci ile, daha fazla mühendislik disiplinini programa dahil ederek, bu amacına biraz daha fazla yaklaşıyor. Bu programın ilk mezunlarından birisi olarak bu durumu çok daha iyi gözlemleme şansımız oluyor. Eskiden pazarlama, bankacılık ve finans ağırlıklı çalışmalarda yoğunlaşan mezunlarımız, bu dönemde bilişim, stratejik planlama ve süreç geliştirme, iş ve sistem analizi, ürün geliştirme, proje yönetimi gibi mühendislik bilgilerini daha fazla kullanabilecekleri alanlarda yoğunlaşabiliyorlar.

İşletme Mühendisleri, İTÜ’nün diğer bölümlerinden farklı olarak, sosyal yönleri kuvvetli, kendilerine güvenli, daha aktif ve hareketli bir yaşam felsefesi ile yoğrulmuş olarak hayata atılıyorlar. Bunda kampüsün şehrin güzel noktalarından birisinde olması ve adeta kolej havasını andıran şekilde, samimi bir yapısının bulunmasının etkisi çok büyük. Bu nedenle İTÜ’de çok fazla görünmeyen girişimci ruh, İşletme Mühendisliği öğrencilerinde çok daha fazla görülüyor ki bunun oldukça büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum.

 
Tuncay Tuncer, 07 İşletme Mühendisliği Mezunu, BNPTEB

TuncayTuncer

Ne olduğuna dair yanıtlanmamış ve yanıtlanamayacak soru işaretlerini barındırır İşletme Mühendisliği; aslında biraz doğası gereği… Hiçbir zaman Elektrik Mühendisliği kadar açık ve net tanımlanabilen bir mühendislik olmayacaktır; ve bu sıradışı tavrıyla bazen kenarda kalmış ve kendini yalnız hisseden bir çocuk hissi yaratabilir.

Lakin İşletme Mühendisliği Lisansı, yalnız çocuğu diğerlerinden isteyerek ayırmaktadır. Program dört yılda mühendislik temelleri oturtur, farklı açılardan fotoğraflar çekip gösterir, birlikte çalışmayı öğretir, yetkinleştirir, güçlendirir ve bütünler. Tek bir noktaya odaklamaya değil, gözleri olabildiğince açmaya ve çerçeveyi genişletmeye çalışır. Seçmeli derslerin ana bilim dalları, herhangi bir lisans programına göre çok daha çeşitlidir.

Kaldı ki üniversite, derslerden çok çok daha fazlasıdır. Üniversite öğrencileri, fakültelerine, okullarına ve hatta ülkelerine değer katabilirler ve bu harika dört yılda hiç unutmayacakları kadar keyif alabilirler. Örneğin burslu olarak yurt dışına gidebilir, okulda dergi yayımlayabilir, fotoğraf çekmeyi öğrenebilir, dans edebilir, hatta ve hatta bir güneş arabası yaparak ulusal ve uluslararası yarışlara katılabilirler. Aynı anda bunların hepsinden dahi çoğu, ancak Teknik Üniversite’de ve İşletme Mühendisliği’nde yapılabilir.

Türkiye’deki tek İşletme Mühendisliği diploması ve Teknik Üniversite kültürü, her birey için kesinlikle yaşam boyu bir gurur ve övünç kaynağıdır.


Onur Turan, 08 İşletme Mühendisliği  Mezunu, Efes Group of Companies in Russia


OnurTuran

Üniversite tercih dönemimde okuyacağım bölümün, mezun olduğumda analitik düşünme yeteneğini kazanmış ve sorunlar karşısında bunu kullanabilen; teknik açıdan yeterli donanıma sahip ve uluslararası seviyelerde başarılı olabilmek için eksiklerimi gidermiş biri olmamı sağlamasını arzuluyordum. Bu beklentiler ışığında seçtiğim İTÜ İşletme Mühendisliği programının bu bahsettiğim niteliklere sahip bir yönetici olmam için gereken alt yapıyı bana kazandırdığını düşünüyorum. Ayrıca bunu, mezunlarımıza büyük ölçekli firmaların çoğunluğunda üst düzey yönetici pozisyonlarda rastlamış olmam dolayısıyla da rahatlıkla söyleyebilirim.

İş hayatında gözlemlediğim kadarıyla farklı bölümlerden işletme mühendisliği programının kazandırdığı çeşitli özellikler sayesinde kolaylıkla ayrışabildiğimizi söyleyebilirim. Örneğin mühendislik formasyonu içermeyen işletme, iktisat, finans gibi bölümlerden sorgulama ve analiz yeteneğimiz, karar alma, çalışma ve sonuca ulaşma hızımız ile ayrıştığımızı; diğer mühendislik bölümlerinden ise özellikle finans ve pazarlama gibi yönetim bilimlerine dair bilgilerimiz ve sosyal alanlardaki başarımız ile ayrıştığımızı gözlemliyorum.

Bölümümüzün sahip olduğu farklı ve saygın konumunu ilerleyen dönemlerde de içerik, öğrenci kalitesi ve akademisyen kadrosu gibi konularda geliştirerek daha ileri seviyelere taşımasını diliyorum.


Aysel Burcu MERMER, 08 İşletme Mühendisliği Mezunu, Erdemir

AyselBurcu

İşletme içerisindeki küçük küçük parçaların farkında olmakla birlikte, aynı zamanda büyük resme bakabilmenin ve bunu doğru yorumlayabilmenin oldukça önem kazandığı bir gerçektir. Bu nedenle, işletme mühendisliği programının asıl amacı; işletme derslerinin yanı sıra temel mühendislik eğitimi almış, mühendisler ve işletmeciler gibi farklı bölümlerden olan ve farklı teknik donanımlara sahip çalışanlar arasında iletişimde etkili bir rol oynayacak, sayısal yöntemlere hakim ve geniş bakış açısına sahip yöneticiler yetiştirmektir.

İşletme mühendisliğinde okurken kazandığım en büyük becerinin, sayısal olarak düşünebilme ve işletmede karşılaşılabilecek her türlü olaya matematiksel bir problem gibi yaklaşarak; neden ve sonuçlarını irdeleyebilme yetkinliği olduğunu düşünüyorum. Bölümün en büyük avantajlarından biri, mezunlarını dar kalıplar içerisine sokmadan, farklı konularda temel eğitimi vermesi ve kişinin kendi isteklerine göre kendisini şekillendirmesine olanak sağlamasıdır. Hem mühendis, hem işletmeci olarak iş dünyasına adım attığınızda bölümünüzün ve fakültenizin değerini bir kez daha anlar, hak ettiği itibarını sürdürebilmesi için elinizden gelenin en iyisini yaparsınız ve birçok alanda kabul görüyor olmanın memnuniyetini yaşar, hep fark yaratırsınız…