ABET Akreditasyonu Nedir

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) mühendislik ve teknoloji yüksek öğretim programlarını akreditasyonunu yapan ve kar amacı gütmeyen A.B.D. merkezli bir örgüttür. Dünya üzerinde yüksek öğrenim programlarının öğretim süreç ve çıktıları açısından belirli normlar dahilinde yürütülüp yürütülmediğini denetleyen bir çok örgüt olmasına karşın ABET özellikle mühendislik programlarının denetimi söz konusu olduğunda denetim yaklaşımları ve yöntemleri açısından bu alandaki önder kuruluştur. İşletme Mühendisliği lisans programı program misyonu, program ana eğitsel hedefleri ve program girdi, süreç ve çıktıları açısından ABET kriterlerine uyum sağlayabilmek adına 2003/04 öğretim yılından başlamak üzere kapsamlı bir program revizyonuna girişmiştir. Bu bağlamda, lisans programının süreç ve çıktılarının güncel kalite yaklaşımları ve süreç mükemmelliğini yakalamak için sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. İşletme mühendisliği lisans programının hedefi 2010 yılı içerisinde ABET değerlendirmesine girerek ABET eşdeğerliği almaktır. Bu hedefe ulaşmak için program paydaşları çerçevesinde sistematik değerlendirme toplantıları yürütülmekte, program konusunda değerlendirme verileri toplanarak analiz edilmekte ve geliştirme önerileri değerlendirilerek iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.