FARABİ

FARABİ Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yürütülmektedir. Ülke çapında değişim suretiyle öğrenci ve akademisyenlerin farklı bakış açıları ve deneyim kazanmalarını amaçlayan ERASMUS benzeri bir yapıdır.

Daha detaylı bilgi için http://farabi.yok.gov.tr/